MILONGUEROKULTURENDu behöver inte komma i par eller grupp för att få dansa på Tango Retiro!


Milongueros och milongueras i Buenos Aires har skapat en danskultur som är av högsta klass och värdig tangons rika musikskatt. Milonguerokulturen värnar om en social tango i tät omfamning och med musik framför allt från tangons guldålder.  Vårt tangokollektiv i Sverige har många dansare som är bekanta med milonguerokulturen i Buenos Aires,  men det fattas ofta tillfällen att utöva den fullt ut à la Suecia (i svensk tappning).  På Tango Retiro får du möjlighet att fördjupa dig i milonguerokulturens olika möjligheter och pröva mirada & cabeceo, milongans själ.


Den högt utvecklade milonguerokulturen, unik i hela världen,  handlar om att under alla får dansa så många och bra danser som möjligt på milongorna. Danslokalen är möblerad och ljussatt för att underlätta ömsesidig uppbjudning med mirada & cabeceo  (ögonkontakt och tacka ja med huvudnickning). Det ger lika möjlighet för både män och kvinnor att under värdiga former bjuda upp varandra.


Vi kommer att ha bordsplacering som innebär att du som vill sitta singel har en fin överblick över potentiella danspartners i lokalen. Du behöver alltså inte komma i par eller grupp för att få dansa. Med dessa förutsättningar syftar vi till att skapa en fin och värdig stämning, med idealisk ordning på dansgolvet. Allt är förberett  för de magiska danserna för både singlar, par och grupper.


Vi kommer också att ha balans mellan antalet män och kvinnor för att alla som kommer ska få dansa.


Lär dig  "Mirada & cabeceo" på Tango Retiro


Vi kommer också under kvällarnas workshops berätta om den traditionella milongnas koder bl.a mirada & cabeceo. Hur bjuder man upp? Hur fångar jag någons blick? Får man verkligen titta så intensivt på en annan människa? När bjuder man upp? Är det bara mannen som bjuder upp? Får man gå och röra sig för att bjuda upp? Får man byta plats? När går man tvärsöver dansgolvet? När reser kvinnan upp sig och möter mannen? Betyder min attityd mycket? Hur löser vi olika missförstånd? Skapar detta en gemenskap? Vilken roll har arrangörerna i att skapa stämningen på milongan? Hur påverkar möbleringen och belysningen uppbjudningen? Behövs en bestämd placering?


Du är mycket välkommen att delta.


För dig som redan nu vill veta mer om tangons milongakoder finns en grupp på facebook som heter Cabeceo med en hel del information.